Resor med miljöprofil

Det ska vara enkelt att resa miljövänligt. Därför redovisar vi alltid resans miljöpåverkan. När du vet vilka utsläpp din resa genererar är det lättare att klimatkompensera den.

ATMOZ CONSULTING

I ett samarbete med Atmoz Consulting erbjuder vi kunder möjligheten att klimatneutralisera sina reseinköp vid varje resa. Atmoz erbjuder högkvalitativa Gold Standard-projekt som är en av de certifieringar som ställer högst krav. Gold Standard-projekt bidrar till minst tre av de globala hållbarhetsmålen vilket innebär projekten bidrar till fler positiva sidoeffekter i regionen utöver klimatnyttan.

Att klimatkompensera innebär att man är med och finansierar en åtgärd utanför den egna organisationen. Åtgärden leder till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp man genererat. Pengarna går till att köpa klimatkompensation från utvalda Gold Standard-projekt i utvecklingsländer där behovet av grön omställning är som störst. Exempel på projekt kan vara att ersätta fossil energi med solenergi.

Läs mer om de olika projekten och klimatkompensation på Atmoz hemsida.

https://atmozconsulting.se/klimatkompensationsprojekt/

https://atmozconsulting.se/klimatkompensation/